Användarinformation

Viktig information till besökare och klienter till företaget Lisette Therner (LT) och webbplatsen lisettetherner.se/com:

Denna ansvarsfriskrivning gäller för webbplatsen lisettetherner.se/com med allt innehåll och information som finns på webbplatsen. Webbplatsmaterial som tillhandahålls av lisettetherner.se/com tillhandahålls "som den är" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstått.

 

ETT UTTRYCKT VILLKOR FÖR ATT ANVÄNDA INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATSEN ÄR ATT DU GODKÄNNER FÖLJANDE VILLKOR:

 1. Informationen är igen ersättning för professionell vård & rådgivning.
  Använd inte informationen på denna webbplats för att diagnostisera eller behandla något hälsoproblem eller sjukdom, förskriva medicinering eller annan behandling. Tala alltid med din läkare eller annan sjukvårdspersonal innan du tar någon form av naturmedicin, näringsämne, örter eller andra växtbaserade tillskott för ett hälsoproblem. Om du har eller misstänker att du har ett medicinskt problem, kontakta din läkare/vårdgivare omedelbart.

  Webbplatsmaterialet ska inte ses och användas som ersättning för personlig, professionell medicinsk vård och diagnos. Om du är gravid eller ammar, bör du rådfråga din läkare innan du börjar diet eller träningsprogram. Ingen av dietplanerna eller övningarna (inklusive produkter och tjänster) som nämns på webbplatsen bör utföras eller på annat sätt användas utan godkännande från din läkare eller vårdgivare. Informationen på webbplatsen är inte avsedd att ge specifika fysiska eller psykiska hälsoråd eller något annat råd för någon enskild person. Information, produkter och hälsoråd samt uttalanden om kosttillskott inom LT:s produkter och tjänster har inte utvärderats av Socialstyrelsen eller någon annan medicinsk instans och är inte ämnat att ersätta råd eller sjukvårdsprogram du fått från läkare/sjukvården. Lisette Therner besitter ingen läkarlegitimation -eller påstår sig ha någon. Rådfråga din läkare innan du påbörjar någon behandling, program för kost, motion, eller åtgärd eller genomför något som nämns inom ramen för webbplatsen.

  2. Dålig hälsa och psykiska förhållanden
  Det kan finnas risker med att delta i aktiviteter som nämns på webbplatsen för personer med dålig hälsa eller med befintliga fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Om du är i dålig hälsa eller har ett tidigare psykiskt eller fysiskt tillstånd bör du inte delta i kost- eller träningsplaner utan professionell bedömning, eftersom dessa risker finns. Om du ändå väljer att ta del av materialet, gör du det av din egen fria vilja och samtycker till att ha fullt eget ansvar för alla risker som är förknippade med de på webbplatsen beskrivna livsstilsaktiviteter.

  3. Endast informativ användning av materialet
  Fakta och information förutsätts vara korrekta vid den tidpunkt de placerades på webbplatsen. All information som tillhandahålls på webbplatsen ska endast användas för informationsändamål. Information som tillhandahålls är inte allomfattande och är begränsad till information som görs tillgänglig vid tidpunkten för publicering på webbplatsen.

  4. Ansvar
  Välj inte bort professionell medicinsk rådgivning eller försena sökandet av professionell rådgivning på grund av något du har läst på denna webbplats. Information som tillhandahålls på denna webbplats och användningen av produkter eller tjänster som är köpt från vår webbplats skapar INTE ett läkare-patientförhållande mellan dig och Lisette Therner med team. 

  Samtliga program, produkter och tjänster, nuvarande och efterföljande, är baserade på företagets samlade erfarenheter och erhållna kunskaper inom hälsa och personlig  utveckling och det är användarens eget beslut att följa hela- eller delar av de råd, program och metoder som erbjuds. Är du det minsta tveksam, rådfråga din läkare. Lisette Therner tar inget ansvar för användarens uppnådda- eller icke uppnådda resultat. Inte heller för fel, utelämnanden, motsatta tolkningar i materialet. Lisette Therner försöker inte på något sätt diagnostisera, bota eller förebygga någon sjukdom. LT tar inget ansvar för förlust, skada eller eventuella besvär i någon form som uppstår i -eller omkring användandet av företagets produkter eller tjänster. Använd ditt bästa omdöme.

  Lisette Therner är inte skyldig eller ansvarig för eventuella förändringar av svårighetsgraden av användarens eventuella obalanser och/eller sjukdomssymptom för vilka företagets produkter och tjänster används -eller för eventuella hälsoproblem kan uppstå om du på eget bevåg ger upp eventuell medicinsk behandling.

  Du samtycker till att hålla lisettetherner.se/com och dess ägare och anställda fri från allt ansvar för eventuella skador, komplikationer och/eller kostnader, som uppstått i samband med användandet av hela eller delar av informationen på webbplatsen.

  5. Resultat är inte typiska utan varierar
  Information på webbplatsen som beskriver eventuella resultat återspeglar nödvändigtvis den typiska köparens erfarenhet. Ingen information representerar eller garanterar att någon kommer att uppnå samma eller liknande resultat. Du bör alltid vidtaga rimliga åtgärder för att utvärdera den information som du köper eller agerar på och förstå att resultaten varierar från person till person. Vi ansvarar inte för fel eller utelämnanden i typisk resultatinformation som tillhandahålls till oss av tillverkare eller andra ansedda tredje parter. Om en produkt eller tjänst är ny förstår du att den kanske inte har varit tillgänglig för köp tillräckligt länge för att ge en korrekt resultathistoria.