EWR_small.jpg

KRAFTFULLT & DJUPGÅENDE

ENERGY WORK

Rensa energimässiga blockeringar

RENSAR I OFÖRLÖSTA KÄNSLOR & MÖNSTER SOM BLOCKERAR DIN VITALITET OCH HÄLSA.

Energy Work

Min största glädje är att hjälpa människor att blomma ut till dem de verkligen Är och kom hit för! Att via Energy Work rensa energimässiga aspekter som kan hålla oss tillbaka och hindra livsenergin är en djupgående process för just det, att få tillgång till våra enorma inre resurser!

I mitt arbete med Energy Work så är det vissa återkommande energimässiga aspekter som adresseras och dessa innefattar:​

  1. Begränsande trosuppfattningar/Beliefs

  2. Blockerade känslor

  3. Oförlösta minnen och skapade betydelser av händelser & själsliga aspekter

  4. Tagna beslut

Du behöver bara ta bort en liten del av dem för att uppleva en omedelbar ökning av inre lugn och ökad livsenergi.

En session innefattar i huvudsak dessa delar i olika omfattning, beroende på vad som är aktuellt för just dig och för varje givet tillfälle:

1. Inre processer

2. Healing

3. Budskap/Vägledning

4. Energirensning

Vad som är aktuellt att rensas och healas styrs helt av ditt högre medvetande och inget jag bestämmer över. Jag arbetar bara som ett instrument, tillsammans med dig för processen att ske.

Så här går det till:

Det finns två olika varianter av sessioner;

1. Energy Work Distans 60 min; här gör jag Energy Work för dig utan att vi har kontakt. Efter sessionen sänder jag en sammanfattning av det som var i fokus under din session. För denna session behöver du inte göra något speciellt, utan du är där du befinner dig och "tackar ja" till sessionen. Men kan du vara i vilsamt utrymme under tiden, så kan det göra dig mer medveten och även känna av energiarbetet.

2. Energy Work Remote 90 min, här har vi kontakt via telefon och för denna session behöver du befinna dig i vilsamt läge på en ostörd plats. Det är en interaktiv session där vi tillsammans jobbar med det som jag ser i din energi samt vad som är viktigt för dig vid varje givet tillfälle. Vid tidpunkten för din session så ringer du upp det telefon nr. du får när du bokar.