Inner Upgrade Program

För din inre utveckling

Storstäda och balansera ditt INRE via Energy Work & Inre Processer!

Rensa i 28 energiblockeringar som kan stå i vägen för att skapa den hälsa och livsenergi du drömmer om och förtjänar! Fokus för Inner Upgrade Program är ökad självförståelse och bidra till din personliga- & andliga utveckling

INNER_UPGRADE.jpg

- ett kvantsteg för att blomma ut till den du kom för att vara  

Detta program är utformat att frigöra de energimässiga blockeringar jag sett varit ofta återkommande hos mina klienter under alla år jag arbetat med Energy Work. Det är baserat på min intuitiva & seende förmåga.

Har du behov av- och en önskan att:

Förstå dig själv på ett djupare plan

Känna dig mer levande

Rensa energiblockeringar

Rensa inre mönster som tjänat ut

Ta ett kvantkliv för din inre utveckling

Skapa inre lugn & stärka din känslomässiga hälsa

ENERGY WORK

Energy Work syftar till att rensa i vårt energifält ("inre") de;
 • minnen,

 • trosuppfattningar,

 • stagnerade känslor,

 • tagna beslut och

 • högre kontrakt vi bär samt den mening vi givit dessa erfarenheter

Inner Upgrades inre fokus kan bana väg för ökad självförståelse, bidra till vår personliga- och andliga utveckling samt vara det kvantsteg du behöver för att skapa större- eller återfå din livskraft, glädje, lust och inre harmoni.

 

Med det "yttre hälsoarbetet" skapar vi förutsättningar för en kropp som kan hålla vår ökade inre frekvens i takt med att vi frigör vårt inre bagage och mönster som håller oss tillbaka i att leva det liv vi djupast drömmer om. 

 

I det INRE hälsoarbetet riktar vi uppmärksamheten inåt och medvetandegör de stagnerade känslor, obearbetade händelser, tagna beslut och mönster som utgör en källa till smärta, begränsning eller på annat sätt står i vägen för vår känsla av lycka och tillfredsställelse på alla plan i livet.

 

För det yttre hälsoprocesserna kan vi, exempelvis, säga "tag 2 tabletter 2 gånger om dagen", men för vår inre och energimässiga del, så behöver vi jobba på ett annat sätt.

 

Det är inte alltid lätt att veta hur, var man ska börja eller vara medveten om exakt vad vi bär i vår inre ryggsäck. Vi kan vara medveten om de mest framträdande delarna, men inte hur det styr vårt liv och känsla av harmoni och tillfredsställelse.

När jag själv blev sjuk,

för många år sedan, så var just mina inre motstånd och mitt inre bagage som var den i särklass svåraste utmaningen! Det var som om jag själv stod i vägen för min egen framgång och jag visste inte hur jag skulle komma förbi och igenom dem! 

 

Jag upplevde det som om jag omedvetet självsaboterade alla mina ambitioner, goda råd och lösningar för min hälsa som kom min väg - och detta var frustrerande! Det gick som på autopilot! En slags maktlöshet i det. Och det värsta av allt var att jag också var högst medveten om mycket av det, och ÄNDÅ kunder jag observera mig själv göra precis tvärt emot vad som skulle göra att jag skulle må bättre!

Det visade sig att det inte bara var att finna den "rätta" behandlingen, kosten, örten eller tillskottet, för att bana väg för att lyckas bli frisk. Det fanns en pusselbit till

 

Här kom det nödvändiga och oerhört viktiga INRE arbetet in!

 

Kämpar du med din hälsa & livsgnista, och kanske upplever att du "provat allt"

Känner du att du faller tillbaka i mönster eller inte lyckas nå dina hälsomål eller nivå av inre lycka så kan det inre arbetet vara nyckeln.

 

Det inre- & energimässiga arbetet är en avgörande och mycket kraftfull pusselbit för hälsan, vägen till den - och för den inre och personliga utvecklingen. Den syftar till att lägga grunden för att skapa långvarig och permanent positiv förändring och en större vördnad och KÄRLEK till dig själv.

Oförlösta känslor och energimässiga blockeringar har kraft att påverka och skada cellernas funktion.

 

 Energiplanet är vår råkopia för vår fysiska kropp.

Under Inner Upgrade Programmet kommer du att:

Ingå processen att rensa i 28 energiblockeringar

Öka din inre medvetenhet

EWR_small.jpg

Lugna sinne & kropp med guidade meditationer

Arbeta med inre processer som gör dig friare på insidan

Min önskan för dig är att du ska bli ännu friare på insidan och stråla som den fantastiska unika själ du Är!

Det här får du i Inner Upgrade:

 • 28 olika Energy Work Sessioner och information om respektive blockeringskategori 

 • Arbetsbok som fördjupar ditt inre arbete och accelererar dina resultat

 • Frågeverktyg i 2 delar för att vaska fram vilka blockeringar som är relevanta för just dig och vilka du ska börja med

 • 3 st. Live 90 min. Energy Work Sessions via telefon med Lisette!

 • Mailsupport under hela perioden

 • Bonusmaterial med Yoga Nidra, 1-Day Detox & 5 Inre processer