Integritetspolicy

På Lisette Therner värnar vi om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och nedan finns beskrivet om hur vi samlar in- och använder dina personuppgifter. Här kan du även läsa om hur vår integritetspolicy samlar in personuppgifter på ett pålitligt och lagligt sätt enligt de nya föreskrifterna för GDPR och dataskyddslagstiftningen, som trädde i kraft 25 maj 2018. Vidare finns även förtydligat dina rättigheter när det gäller hanteringen av dina personuppgifter och där vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss.

Så här samlas personuppgifter in:
Genom att du skrivit in ditt förnamn och e-postadress och tackat ja, till nyhetsbrev och gratismaterial via någon av våra hemsidor, samt vid produktköp telefonnummer, land och adress.

 

Känsliga personuppgifter

Ibland får lisettetherner.se ta del av känsliga personuppgifter såsom filosofisk övertygelse, inre och fysiska hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning som är uppgifter som entydigt kan identifiera en person. Dessa uppgifter kommer in i samband med förfrågningar via e-post samt efterfrågade uppgifter i hälsoformulär inför coachingprogram.Personuppgifter behandlar vi så här:
Personuppgifterna består alltså av ditt förnamn och e-postadress samt vid produktköp även telefonnummer, land och adress. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att sända nyhetsbrev, dvs relevant information om vår verksamhet, och erbjudanden om produkter och events.

 

Eventuella känsliga uppgifter som kommer in via dokument i e-post förvaras i

Syfte och typ av uppgifter. Laglig grund:
Syfte: Utskick av nyhetsbrev och information om våra tjänster, t ex driftsinformation.
Typ av uppgifter: Förnamn och e-postadress. Behandlingen är grundad på Intresseavvägningsregeln.

Dina rättigheter:
Du har rätt att när som helst avprenumerera på våra e-postutskick och detta finns med längst ned i alla mail som går ut. Du har rätt att begära rättelse och att bli raderad. Den tillsynsmyndighet som har hand om behandlande av personuppgifter är Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, vars kontaktinfo finns på deras hemsida www.datainspektionen.se.

Sparande av data:
Din data sparas så länge du inte aktivt ber om att bli raderad eller avprenumererar via länken i våra utskick och vi följer de lagar och förordningar som gäller kring det.

Här lagras din data:
Din data lagras på servrar/molntjänster som hanteras av Kartra (www.kartra.com) är baserade i USA. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas.

Vi respekterar din integritet så din information delas eller säljs aldrig till någon tredjepart! Någonsin!

För frågor om hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvarig:

Lisette Therner
Gudmunds Väg 2
394 70 Kalmar
info@lisettetherner.se

Läs mer om:
Cookie-policy